Általános Szerződési Feltételek

A weboldal üzemeltetője, adatai

A www.kwizdabolt.hu weboldal üzemeltetője a Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Szolgáltató), amely a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-364805 cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság, székhelye 1138 Budapest, Váci út 135-139. A. épület V. emelet, adószáma 10981162-2-41, adatvédelmi nyilvántartási azonosítója NAIH-66368/2013.

A weboldal a Kwizda Agro Hungary Kft. tárhelyén található (Budapest XIV. ker. Ilka utca, Invitel Zrt.)

 

A weboldal célja

A Szolgáltató a termékei forgalmának kiskereskedői értékesítése támogatása céljából - nagykereskedői bevonásával - együttműködési programot kínál gazdaboltok részére. Az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a gazdaboltok, valamint a nagykereskedők kétoldalú megállapodásokban rögzítik.

A Szolgáltató a vele szerződéses kapcsolatban álló gazdaboltok (a továbbiakban Gazdabolt, Gazdaboltok) és nagykereskedők (a továbbiakban Nagykereskedő, Nagykereskedők) részére a weboldal zárt felületein lehetővé teszi a saját rendelésállományuk, forgalmi adataik, és nyilvántartását és nyomon követését. Mind a Gazdaboltok, mind a Nagykereskedők regisztrációt követően a felhasználónevük és jelszavuk megadásával léphetnek be a tematikus – külön a Gazdaboltok és külön a Nagykereskedők részére hozzáférhető – zárt felületekre. A regisztráció során a cégnevet, székhelyet, postai címet, adószámot, az üzlet(ek) adatait, kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát, e-mail címét, kell megadni.

 

Az együttműködés tartalma

A Szolgáltató a Gazdabolt által a Szolgáltató nagykereskedői hálózatán keresztül megvásárolt termékei vételárából visszatérít a Gazdabolt részére az általa számlamásolattal igazoltan megvásárolt termékek mindenkori Szolgáltató árlista szerinti nettó listaára 3%-ának megfelelő összeget. A pénzvisszatérítés feltétele, hogy a Gazdabolt naptári éveként legalább 15%-kal növelje a Szolgáltató termékeinek értékesítésével elért forgalmát.

A Szolgáltató a Gazdabolt által a Szolgáltató nagykereskedői hálózatán keresztül megvásárolt termékei vételárából a Szolgáltató árlistája szerinti nettó listaára 2%-ának megfelelő összeget ajándékokra beváltható pontokban jóváírja a Gazdabolt részére.

A Gazdabolt a részére jóváírt pontokat a weboldalon a felhasználóneve és jelszava megadásával elérhető védett felületen követheti nyomon, és válhatja be a választása szerinti ajándékokra. A pontbeváltás feltétele, hogy a Gazdabolt naptári éveként legalább 15%-kal növelje a Szolgáltató termékeinek értékesítésével elért forgalmát. A pontbeváltás részletes szabályait a Szolgáltató Pontgyűjtési és -beváltási szabályzata tartalmazza.

A Gazdabolt a Szolgáltató termékeit az általa kiválasztott nagykereskedőnél rendeli meg és vásárolja meg.

A Nagykereskedő a Szolgáltató termékekre vonatkozó megrendelése alapján a termékek megnevezését és mennyiségét rögzíti a Szolgáltató weboldalon üzemelő rendszerében.

 

Szerzői jog

A Szolgáltató weboldala szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

A weboldal szerkesztői minden esetben betartják a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályokat. Amennyiben a szerzői jog tulajdonosa, vagy jogvédő szervezet értesíti a Szolgáltatót a jogszabályok megszegéséről, a kifogásolt tartalmat – a kifogás megalapozottsága esetén - eltávolítja a weboldalról. A szerkesztők megjelölik a más forrásból átvett információ forrását, szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat a Szolgáltató csak engedéllyel tesz közzé.

 

Információk

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul, illetve ajánlati felhívásra szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

 

A felelősség kizárása

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

- a weboldal használatával kapcsolatosak,

- a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából származnak,

- a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, az információ továbbításának késedelméből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.