Együttműködési ismertető

Kwizda gazdabolti program

A Kwizda Agro Hungary Kft. gazdabolti programot vezet be szerződött gazdabolti partnerei számára.
A program alapvető célja a Kwizda termékek értékesítésének ösztönzése és ezáltal a programban részt vevő gazdaboltok árbevételének növelése.

 • Visszatérítés a gazdaboltok számára

A programban való részvételre jogosult gazdaboltok számára a Kwizda visszatérítést biztosít a Kwizda termékek vételárából. A 2017-ben vásárolt Kwizda termékekre vonatkozóan az alábbiak szerint:

  • 5% visszatérítést, amennyiben a gazdabolt eléri a 2. pontban részletezett forgalomnövekedést;
  • 2% visszatérítést, amennyiben nem éri el a 2. pontban részletezett forgalomnövekedést.

A visszatérítés alapjául a mindenkori Kwizda árlista szerinti nettó listaárak szolgálnak.

 • Részvételi feltételek

Ahhoz, hogy a program nyújtotta előnyök igénybevételére jogosulttá váljon, a gazdaboltnak az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

 • Együttműködési keret-megállapodást és adott naptári évre szóló kondíciós megállapodást kell kötnie a Kwizdával;
 • Regisztrálnia kell a www.kwizdabolt.hu oldalon, az ott kért adatok pontos megadásával. Az adatok felvételét követően a gazdabolt egy azonosítót és egy jelszót kap, amelyek segítségével nyomon követheti Kwizda-vásárlásait.

Regisztrációs határidő: 2017.05.30

 • Jeleznie kell a konkrét vásárlási szándékát a www.kwizdabolt.hu weboldalon, a listából kiválasztva azt a nagykereskedést, ahol a Kwizda kis kiszerelésű termékeit beszerezni kívánja.

A Kwizda a megvásárolni kívánt termékeket a megjelölt nagykereskedő részére értékesíti és átadja. A termékek gazdabolt részére történő átadása és a vételáruk számlázása és kifizetése tekintetében a gazdabolt és az adott nagykereskedő közvetlenül állapodnak meg, a vételárra, az esetleges kedvezményekre és egyéb pénzügyi kikötésekre a Kwizda semmilyen ráhatással nem bír. A nagykereskedő és a gazdabolt szerződéses jogviszonyuk további tartalmát szintén maguk határozzák meg.

 • Az alábbi kiemelt Kwizda termékeket folyamatosan készleten kell tartania, és azokat értékesítenie kell:
  • Glialka Star
  • Wuxal Super
  • Volldünger Linz
  • Kupfer Fusilan
  • Proplant
  • Champion
  • Cuproxat
  • Stomp Super
  • Metarex Inov
  • Glialka Express 6H
  • Stix és Swirr termékcsalád 
  • DCM Aquaperla
 • Szavatolnia kell, hogy tevékenysége teljes mértékben megfelel a vonatkozó magyarországi, európai uniós és az esetlegesen irányadó nemzetközi jogszabályoknak és szabályzatoknak.
 • Ahhoz, hogy a gazdabolt jogosulttá váljon az 1. pontban részletezett 5%-os visszatérítésre, garantálnia kell, hogy a 2016. évtől kezdődően minden évben az előző évet meghaladó értékben vásárol Kwizda termékeket. 2016-ban az alábbiakat kell teljesítenie:
  • Amennyiben a gazdabolt már a 2016-ös naptári évben regisztrált, és 2016-ben is teljesítette az akkor érvényes feltételeket, akkor 10%-os Kwizda forgalom-növekedést kell elérnie.
  • Újonnan, 2017. január 1. után regisztrált boltként 15%-os Kwizda forgalom-növekedést kell elérnie.

A nyitás évében regisztrált gazdabolt előző évi forgalma 0 Ft.
A gazdaboltok nagykereskedőknél történő Kwizda termék rendeléseit a www.kwizdabolt.hu rendszer rögzíti, a gazdabolt által megjelölt nagykereskedések rendszeres riportjai alapján.
A Kwizda forgalomnövekedés bázisát az előző évben vásárolt és számlákkal igazolt Kwizda termékek mennyiségének a mindenkori Kwizda árlista szerinti nettó listaárakkal számolt forint értéke jelenti. 
Amennyiben a gazdabolt újonnan regisztrált, akkor a gazdabolt által megadott nagykereskedések 2015-ös éves riportjában nyilvántartott, az adott gazdabolt által rendelt mennyiségnek mindenkori Kwizda árlista szerinti nettó listaárakkal számolt forint értéke a forgalomnövekedés bázisa.  
Amennyiben a gazdabolt teljesíti a többi feltételt, de nem éri el az előírt forgalomnövekedést 2017-ben, 2% visszatérítésre jogosult.

 • A visszatérítés érvényesítéséhez a gazdaboltnak először be kell mutatnia az előírt forgalomnövekedést igazoló, 2017-es vásárlásokra vonatkozó bizonylatokat (a vásárlást igazoló számla másolatát vagy a vásárlást igazoló számlának a számát tartalmazó kereskedői kimutatást). A vásárlást igazoló bizonylatot a gazdaboltnak módjában áll a területi képviselőjén keresztül eljuttatni a Kwizdának, vagy postán tudja beküldeni a Kwizda adatrögzítést végző partnere számára, az alábbi címre:

Kwida Agro, 1138 Budapest, Váci út 135-139 A ép, 5.em
A borítékra írja rá, hogy „Kwizda gazdabolti program”

A vásárlást igazoló bizonylatokat a gazdaboltok bármikor beküldhetik a szezon során, de a 2017-es vásárlásokra vonatkozó bizonylatok beküldésének végső határideje: október 31-ig
Kizárólag tárgy év szezonjára vonatkozó bizonylatok számolhatók el (2017. január 1. – 2017. október 31-ig)
A Kwizda a bizonylatokat 2017. november 30-ig feldolgozza, és a visszatérítést – amelyre a gazdabolt a bizonylatok alapján jogosult – banki átutalással teljesíti, a gazdabolt szerződésben megjelölt számlaszámára. A kifizetésre 2018. január 31-ig kerül sor.
A Kwizda kizárólag a számlamásolatokkal igazolt vásárlások után biztosítja a pénzvisszatérítést.
A visszatérítés elszámolásának az alapjául a mindenkori Kwizda árlista szerinti nettó listaárak szolgálnak.
3000 forint visszatérítési összeg alatti érték nem kerül kifizetésre, hanem a következő évre átvihető.

 • A program nyújtotta további előnyök

 

A programban való részvételre jogosult gazdaboltok számára a Kwizda az alábbi szolgáltatásokat is biztosítja:

 • A gazdabolt – területi képviselője közvetítésével – igényes boltfelszereléseket, marketingkommunikációs eszközöket (pl. display, plakáttartó stb.) igényelhet a Kwizdától, térítésmentesen. Ezeket az igényeket a Kwidza egyedileg egyezteti, és a beérkező igények sorrendjében, a rendelkezésre álló POS-készlet függvényében elégíti ki.

A gazdabolt köteles megfelelő helyet biztosítania a boltban az egyeztetett, Kwizda által biztosított értékesítés-támogató eszközöknek.
A gazdabolt a marketing kommunikációs eszközökért felelősséggel tartozik a Kwizdának.

 • A gazdaboltot a Kwizda kiemelt partnerként jeleníti meg a www.kwizda.hu és a www.szépzöld.hu internetes oldalain.
 • A Kwizda rendszeresen eljuttatja a gazdabolt részére a Kwizdabolt Magazint, továbbá egyedileg egyeztetett példányszámban Kiskerti Kisokos valamint Kwizda Kertdoktor kiadványokat is a rendelkezésére bocsát.
 • A program érvényessége

A programba a gazdabolt a szerződéskötés napján lép be.
A www.kwizdabolt.hu weboldalon történő regisztrációt követően a gazdabolt automatikusan elkezdi élvezni a program előnyeit, mindaddig, amíg érvényes szerződéssel rendelkezik a Kwizdával.
A programban való részvétel folyamatos, egészen addig, amíg a gazdabolt és a Kwizda között a tárgyév május 31-ig létrejön a tárgyévre vonatkozó Kondíciós megállapodás, vagy az együttműködést valamely fél fel nem mondja.
Jelen leírás feltételei és határidői a 2017-es naptári évre vonatkoznak.

 • Egyéb rendelkezések

A www.kwizdabolt.hu weboldalon történő regisztráció és az adatok megadása önkéntes.
A Kwizda kizárja a felelősségét rajta túlmutató hibákból, hiányosságokból, késésekből eredő közvetlen vagy közvetett esetleges károk esetén, mint pl.

 • a regisztráció során hiányosan vagy valótlanul, hibásan megadott adatokból fakadó esetleges károkért,
 • a vásárlást igazoló bizonylatok nyomtatási hibáiból eredő esetleges károkért,
 • a Magyar Posta szolgáltatása során keletkezett esetleges károkért
 • stb.

A hamisított vásárlást igazoló bizonylatok érvénytelenek. A bizonylatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Kwizda döntése az irányadó. A Kwizda a bizonylatok tulajdonjogáról szóló vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

 • Adatkezelési szabályzat

A programban való részvétel feltétele, hogy a gazdabolt adatai megadásával regisztrál a www.kwizdabolt.hu weboldalon. A gazdabolt regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Kwizda Agro Hungary Kft. nyilvántartásba vegye, és direkt marketing tevékenység céljából kezelje. Az adatok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra, azokat a Kwizda Agro Hungary Kft. bizalmasan kezeli. A regisztrációval a gazdabolt az Adatkezelési szabályzatot elfogadja.
A Kwizda Agro Hungary Kft. Adatkezelési szabályzata itt olvasható: 
Adatkezelési nyilvántartási szám: